Taustantarkastajat
 
Kategoria: <span>Piittaamattomuus tieteellisen kirjoittamisen säännöistä</span>

Juhani Knuuti unohti tieteellisen kirjoittamisen alkeet

”Lähdettä on lainattava samassa hengessä ja merkityksessä kuin se esiintyy alkuperäistekstissä. Yksittäistä lausetta ei saa lainata vääristäen ja irrottaen kontekstista, vaan lainatun ajatuksen on pysyttävä samassa merkityksessä kuin alkuperäisessä tekstissä.” (Marko Forsell: Johdanto tieteelliseen kirjoittamiseen, …