Taustantarkastajat
 
Luulosta Tietoon

Tietoja

Me Taustantarkastajat pyrimme oikaisemaan luontaishoitoalaa koskevaa virheellistä tietoa. Meidän mielestämme suunnitelmat, päätökset, puheet ja mielipiteet on parempi perustaa oikeaan tietoon kuin virheelliseen, vääristyneeseen tai värittyneeseen tietoon. Kirjoituksemme perustuvat tieteellisesti tutkittuun tietoon.

Toisin kuin monet luulevat tiede ei ole sama kuin totuus. Tiede muodostaa todellisuudesta käytettävissä olevien havaintovälineiden avulla käsityksen, mallin tai teorian, jossa voi olla — ja usein onkin — vakavia puutteita. Puutteet johtuvat siitä, että olemassa olevin havaintovälinein ei pystytä havainnoimaan ilmiön kaikkia puolia, tai siitä, että tutkijoiden kehittämä teoria tai malli ei kuvaa ilmiön kaikkia puolia. Tiede onkin itse asiassa itseään korjaava prosessi eikä suinkaan todellisuuden staattinen totuudellinen kuva. Prosessi ei kuitenkaan etene tasaisesti vaan nykien.

Thomas Kuhnin, joka oli 1900-luvun merkittävimpiä tieteenfilosofeja ja tieteenhistorioitsijoita, ajatuksia tieteestä:

Tiede ei kulje tasaista ja hienovaraista erilaisten teorioiden falsifioinnin polkua vaan tieteen historiaa leimaavat pikemminkin ajoittaiset vallankumoukset, ”paradigmanvaihdokset”.

Havainnot riippuvat aina tietystä paradigmasta. Koskaan ei ole mahdollista arvioida kilpailevia paradigmoja riippumattomasti.

Uusi paradigma sisältää yleensä vanhan erikoistapauksena. Uusi tapa tehdä tiedettä on siis laajempi: se selittää enemmän ja paremmin. – – Koska vanhassa paradigmassa on taustalla suuri määrä valtaa ja yhteiskunnallisia suhteita ja erilaisten tieteellisten organisaatioiden olemassaolo voi olla kiinni jostain paradigmasta, paradigman vaihtumisen tunnustaminen ei ole aina helppo ja nopea tapahtuma. Lopulta uusi paradigma muuttaa kuitenkin tiedettä, sitten teknologiaa ja lopulta ihmisten elämää ja yleistä näkemystä olemassaolosta.