Taustantarkastajat
 
Puoskari

Puoskari

Kuka on puoskari. Tai mitä ja ketä siis tarkoitetaan puoskarilailla.
Puoskari = laittomasti lääkärintointa harjoittava henkilö; halventavasti taitamattomasta lääkäristä. [2] Näin todellakin kielitoimisto sanan ymmärtää.

Riitta Eronen Kotimaisten kielten keskuksen blogissa ja aiemmin Helsingin Sanomien Kieli-ikkunassa 11.4.2006. määritti asiaa näin:
”Eräänä helmikuun iltana television äärellä nuokkujan hätkähdytti hereille muuan sana, nimittäin puoskari. Uutisissa kerrottiin, että Suomeen suunnitellaan Ruotsin mallin mukaista puoskarilakia (ruots. kvacksalverilagen). Miten (ainakin omiin korviini) kovin vanhanaikainen ja halventava sana puoskari sopii niin asialliseen yhteyteen?” [1]

”Puoskarilaki takaisi siis tässä asiassa kuluttajansuojan huonoa hoitoa ja rahanahnetta häikäilemättömyyttä vastaan. Lailla ja sen nimellä ei tietenkään saa leimata kaikkea virallisen lääketieteen ulkopuolista hoitoa. Monet vaihtoehto- tai luontaishoitajista suovat asiakkailleen aikaa ja läheisyyttä, jotka jo sinänsä auttavat moniin vaivoihin. Muiden kuin lääketieteellisen koulutuksen saaneiden henkilöiden antamasta hoidosta käytettävä termi on uskomushoito. Osalla vaihtoehtoisista hoitomuodoista on myös todettuja vaikutuksia (akupunktio, kiropraktiikka), eikä niihin todellakaan voi viitata sanalla puoskarointi.” [1]

” Mihin sitten viitataan? Kielitoimiston sanakirjan mukaan puoskaroinnilla tarkoitetaan ’puoskarina toimimista’ ja ’taitamatonta hoitoa. Puoskari on taas virallisesti ’laittomasti lääkärintointa harjoittava henkilö’’. Lisäksi sanaa käytetään halventavassa tarkoituksessa myös taitamattomista lääkäreistä.” [1]

”Alun perin sanan juuret juontavat keskialasaksaan (tätä kieltä on puhuttu v. 1200–1600), sanaan, joka on tarkoittanut parturia ja parranleikkaajaa, välskäriä. Meille sana tosin on tullut ruotsin kautta (varhemmassa ruotsissa båskärare). Entisajan parturit toimivat nimittäin myös lääkäreinä ja kirurgeina.” [1]


” Entäpä puoskarilaki? Sitä toivotaan, eikä sana puoskari varmaankaan tule lain viralliseen nimitykseen enempää kuin vanhentuneeksi katsottua sana piika, muutaman vuoden takaiseen ja runsaasti keskustelua herättäneeseen lakiin verotuksen kotitalousvähennyksistä. Kansanomaisilla, tunteita herättävillä sanoilla voidaan kuitenkin viestinnässä saada paljon enemmän huomiota kuin neutraalimmilla ilmaisuilla.” [1]

Joten miksi nimitys yhdistetään halventavasti täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin, joista käytetään maailmalla termiä CAM- Complementary and alternative medicine. Puoskari -termi näihin yhdistettynä on hyvin harhaanjohtava ja virheellinen.

Puoskari sana antaa vahvan mielikuvan taitamattomasta ja vaarallisesta hoidosta, joka ei pidä paikkaansa.

Kuten myös uskomushoito tai terveyshuuhaa, joita kohteena olevat myös pitävät loukkaavina ja harhaanjohtavina. Näiden termien käyttö tulisi lopettaa kaikessa sivistyneessä keskustelussa ja erityisesti median tulisi harkita paremmin käyttämiään termejä. Yleisesti loukkaavan termin käyttö kertoo käyttäjänsä lähestymiskulmasta asiaan. Hyvin samaan tapaan kuin muitakin ihmisryhmiä puhuteltaessa on hyvä käyttää vakaata harkintaa termeissä, olemme päässeet eroon naista, etnistä- tai seksualistavähemmistöä loukkaavien termien käytöstä. Tuskin haluamme niidenkään paluuta sanavarastoomme yhtään enempää kuin ikivanhan lääkäriä kuvaavan terminkään.

YK:n ihmisoikeusjulistus ilmaisee asian seuraavanalaisesti [3]:

1. artikla. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.
12. artikla. Älköön mielivaltaisesti puututtako kenenkään yksityiselämään, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon älköönkä loukattako kenenkään kunniaa ja mainetta. Jokaisella on oikeus lain suojaan sellaista puuttumista tai loukkausta vastaan.
19. artikla. Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.

Päätän tekstin näihin sanoihin ja tunnelmiin.

[1] https://www.kotus.fi/nyt/kolumnit_artikkelit_ja_esitelmat/kieli-ikkuna_%281996_2010%29/puoskareita?
[2] https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/puoskari
[3] https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/