Taustantarkastajat
 
Homeopatia,  Britannian alahuoneen komitean raportti, House of commons; UK Science & Technology repor

Homeopatia, Britannian alahuoneen komitean raportti, House of commons; UK Science & Technology repor

Juhani Knuutin kirjassa Kauppatavarana terveys;
” Britanniassa hallituksen asettama tiede-ja teknologiakomitea tuli vuonna 2013 tulokseen, että homeopaattiset hoidot eivät ole lumetta parempia ja homeopatian perusteet ovat tieteellisesti mahdottomia”

Tämä antaa virheellisen kuvan, sekä Britannian alahuoneen komitean toiminnasta kuin myös sen tekemän selvityksen tarkoituksesta.

Britannian alahuone vastaa suomalaisessa politiikassa eduskuntaa. Jonne jäseneksi pääsee saatuaan riittävän määrän ääniä vaaleissa. Alahuone on siis poliittinen toimielin, joka kuten täälläkin jakautuu erilaisiin valiokuntiin, tai kuten siellä asia ilmaistaan komiteoihin. [2] Komitea ei siis ole tieteellinen organisaatio tai tutkimusyksikkö.


” Alahuoneen tiede- ja teknologiakomitea on olemassa sen varmistamiseksi, että hallituksen politiikka ja päätöksenteko perustuvat vankkaan tieteelliseen näyttöön ja neuvoihin.” Nyt vuonna 2020 sen työn alla on mm ” Yhdistyneen kuningaskunnan televiestintäinfrastruktuuri ja Ison-Britannian kotimainen toimintakyky” [3]. Eli selvittää 5G verkkojen tietoturvallisuutta, jolla sitten ohjeistetaan alahuoneen edustajia.
Jäsenenä siellä tällä hetkellä mm. Clark koulutukseltaan ekonomi [4], Griffith, joka on toiminut aiemmin kaupallisella sektorilla [5].


Mitä tulee lähdemateriaalina käytettynä Britannian alahuoneen komitean raporttiin [1], voi tiivistetysti sanoa sen taustalla olevan 14 parlamentin (valiokunnan) jäsenen mielipide, joka pohjaa heidän valitsemiin tietolähteisiin.

 Raportin [1] laadinnassa ei käytetty tieteellistä arviointia, vaan haastateltiin komitean jäsenten pyytämiä tahoja.  
Asiantuntijoina siinä toimi tunnettuja homeopatian kritisoijia mm Edzard Ernst [7], Tracey Brown [8], Ben Goldacre [9], Jayne Lawrence  [10], James Thallon  [11].
Sekä myönteisesti homeopatiaan suhtautuvat; Wilson, Fisher, Mathie.

Näiden ohella raporttiin hyväksyttiin viidestä meta-analyysistä vain yksi: Shang:in 110 tutkimusta käsittänyt analyysi (ts. Lancet 110 – tukimusta julkaisu). Neljä hylättyä meta-analyysiä olivat jossain määrin positiivisia homeopatian suuntaan. [6]

Komitean ”näyttöjen tarkistuksen piti olla se, jolla tiedotetaan hallituksen politiikasta, joten painopisteen tulisi olla komitealle toimitetuissa homeopaattisten sairaaloiden raporteissa homeopatian tehokkuudesta, kustannustehokkuudesta ja potilaiden tyytyväisyydestä  – tästä ei kuitenkaan koskaan keskusteltu – eikä hallituksen omasta menestyvästä pilottitutkimusta Pohjois-Irlannissa, koska terveysministeri totesi virheellisesti, ettei siihen ollut sisällytetty homeopatiaa!” [12]

Raportti ei edusta myöskään Britannian parlamentin näkemystä, mm. terveysministeriö hylkäsi sen. [6, 14]


4 parlamentin jäsentä äänesti mietinnöstä: 3 äänesti mietinnön ratifioimisesta ja 1 parlamentin jäsen (Ian Stewart) pidättyi äänestämästä ja oli eri mieltä mietinnöstä, koska hän oli huolissaan todistajien epäsuhdasta. [6]

70 parlamentin jäsentä ilmaisi huolensa allekirjoittamalla Early Day Motion, jossa todetaan:
” Tämä parlamentti ilmaisee huolensa tiede- ja teknologiakomitean raportin päätelmistä, homeopatian todistustarkastus; huomioiden, että komitea otti vain suullisia todisteita rajalliselta joukolta todistajia, mukaan lukien tunnetut homeopatian kritisoijat Tracy Brown, Sense About Science: n toimitusjohtaja ja toimittaja tri Ben Goldacre, joilla ei ole asiantuntemusta aiheesta; uskoen, että todistuksia olisi pitänyt kuulla homeopatiaa tekeviltä perusterveydenhoitajilta, lääkäriltä, ​​jotka käyttävät sitä perusterveydenhuollossa, ja muilta asiaankuuluvilta organisaatioilta, kuten homeopaattien yhdistykseltä, tasapainon aikaansaamiseksi;

 huomauttaen, että komitea ei ole ottanut huomioon ulkomailta saatuja todisteita. Sellaisista maista kuin Ranska ja Saksa, joissa homeopatian tarjonta on paljon laajempaa kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Intiassa, missä se on osa terveyspalvelua; pahoittellen, että komitea jätti huomioimatta 74 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joissa verrattiin homeopatiaa lumelääkkeeseen, joista 63 osoitti, että homeopaattiset hoidot olivat tehokkaita, ja että komitea ei suosittele lisätutkimuksia; todeten lisäksi, että 206 kunniajäsentä allekirjoittivat Early Day -lehden nro 1240 lausuman NHS: n homeopaattisten sairaaloiden tukemiseksi istunnossa 2006-07;

 ja kehottaen hallitusta jatkamaan politiikkaansa, jonka mukaan yksittäisiä kliinisiä toimenpiteitä, mukaan lukien homeopatia, koskevan päätöksenteon tulisi pysyä paikallisten NHS-palveluntarjoajien ja lääkäreiden käsissä, joilla on parhaat mahdollisuudet tuntea yhteisön tarpeet. [13]


Tiede- ja teknologiakomitean puheenjohtajan mukaan:

” …tekemämme työn luonteesta näyttää olevan hieman sekaannusta, tämä ei ole tutkimusta siitä, toimiiko homeopatia vai ei. Tämä on kysely, joka on osa useissa ministeriöissä toteutetusta näyttöjen tarkastusta ja pyrkimyksenä selvittää, onko mitään todisteita tukemaan hallituksen politiikkaa koskien homeopatiaa. Haluan tehdä sen täysin selväksi. ” [12]
Noihin sanoihin on hyvä lopettaa kooste komitean raportista.

Teksti: Satu Jämsä


[1] https://publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/45/4502.htm

[2] https://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdistyneen_kuningaskunnan_alahuone

[3] https://committees.parliament.uk/committee/135/science-and-technology-committee-commons

[4] https://www.gregclark.org/about-greg

[5] https://www.andrewgriffithmp.com/about-andrew

[6] https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/uk-select-committee-report/

[7] https://www.theguardian.com/commentisfree/2010/feb/22/science-homeopathy-clinical-trials

[8]  https://www.seattlehomeopathy.com/2011/10/12/disinformation-on-homeopathy-two-leading-sources-part-2/

[9] https://hint.org.uk/new-if-its-so-good-why-dont-doctors-use-it/

[10] https://www.rpharms.com/about-us/news/details/Homeopathy–RPS-Chief-Scientist-challenges-profession-to-act

[11] https://www.theguardian.com/society/2009/nov/25/homeopathy-nhs-commons-committee-inquiry

[12] https://hpathy.com/homeopathy-papers/first-they-came-for-the-homeopaths/

[13] https://edm.parliament.uk/early-day-motion/40517

[14] https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/2014/07/Government-Response-to-the-report-Evidence-Check-2-Homeopathy.pdf