Taustantarkastajat
 
Venäjän tiedeakatemia ja homeopatia

Venäjän tiedeakatemia ja homeopatia

Toisin kuin kirjassaan Kauppatavarana terveys, Selviydy terveysväitteiden viidakossa (Minerva Kustannus Oy, 2020) Juhani Knuuti virheellisesti kirjoittaa Venäjän tiedeakatemia ei ole virallisena valtiollisena instituutiona ottanut kantaa homeopatiaan.

Venäjällä toimii erillinen pseudotieteen vastainen komissio (pseudotiedekomissio), joka toimii Venäjän tiedeakatemian (RAN= Rossisaja Akademia Nauk)  puheenjohtajiston yhteydessä, mutta ei ole osa akatemian organisaatiota. [1]

Pseudotiedekomissio julkaisi 7.2.2017 muistion, jossa mainitaan seuraavaa:  

”Eri tieteenalojen tosiasiat – aina kliinisten tutkimusten tuloksista nykyaikaisiin aineen rakennetta koskeviin käsitteisiin, molekyylien välisten vuorovaikutusten kemiallisiin periaatteisiin, ihmisen fysiologiaan – antavat komissiolle mahdollisuuden julistaa tässä muistiossa, että homeopatian teoreettiset periaatteet, joilla ei ole tieteellistä merkitystä, ja homeopaattiset diagnoositekniikat ja hoito ovat pseudotieteellisiä, eivätkä toimi.” [1]

”Myöskään homeopatia ei ole turvallista: potilaat käyttävät huomattavia määriä rahaa ostamalla lääkkeitä, jotka eivät toimi, ja jättävät huomiotta jo tunnetun tehokkaan hoidon. Edellä mainitun takia komissio antaa useita suosituksia Venäjän federaation terveysministeriölle, Liittovaltion terveydenhuollon valvontalaitokselle ja muille organisaatioille sekä lääkäreille ja tiedotusvälineille.” [1]

”Tavoitteena on saattaa homeopatian sääntely nykyaikaisen tieteellisen käsityksen mukaiseksi sen tehottomuudesta, rajoittaa homeopatian epätarkkaa mainontaa, tiedottaa potilaille luotettavasti homeopaattisten lääkkeiden koostumuksesta ja ominaisuuksista.” [1]

”Erityisesti komissio suosittelee Venäjän federaation terveysministeriötä harkitsemaan viimeaikaisten tieteellisten tietojen perusteella seuraavaa: yli 20 vuotta sitten tehty päätös ilman kohtuullista syytä sisällyttää homeopaattiset lääkkeet Venäjän terveydenhuoltojärjestelmään; poistaa homeopaattiset lääkkeet valtion ja kuntien laitoksilta; velvoittaa homeopaattisten lääkkeiden valmistajat ilmoittamaan niiden todellinen koostumus (vesi, laktoosi jne.) ja ainesten määrä; määritellä käytetyt aineet vain venäjän kielellä.  Liittovaltion monopolien vastaisen palvelun suositellaan keskittyvän epätarkkaan homeopatian mainontaan.”  [1]

Pseudotiedekomission muistion lähdemateriaaleina mainitaan kritisoidut Australian terveysviranomaisten (NHMRCH) raportti vuodelta 2005, Britannian alahuoneen tiede- ja teknologiakomitean raportti sekä Shang et al; Lancetissa julkaistu meta-analyysi ‘homeopathy is no better than placebo’.  [1,2,3,10]

Pseudotiedekomission muistio jakoi mielipiteitä

Terveydenhuollossa, tiedeyhteisössä ja tiedeakatemiassa pseudotiedekomission muistio jakoi mielipiteitä. Tiedeakatemian lääketieteen osaston akateemikko-sihteeri ja terveysministeri Vladimir Starodubov monien muiden lisäksi ei hyväksynyt komission ehdotuksia. Terveysministeriön päätöksellä Venäjällä astui 1.1.2018 voimaan määräys, joka on helpottanut homeapaattisten valmisteiden saatavuutta terveydenhuollossa ja apteekeissa. (Lähde: Pseudotiedekomission tiedotuslehti no 21, joka on valmisteltu maaliskuussa 2018 pidettyä Venäjän tiedeakatemian yleiskokousta varten) [4,5]

Venäjällä toimivat lääkeyritykset ja homeopaatit nostivat kanteen Venäjän tiedeakatemiaa vastaan vaatien toimittamaan tieteelliset todisteet, joiden pohjalta muistiossa esitetyt suositukset on laadittu. Kanteessa vaadittiin vahingonkorvauksia. [6]

Muistio oli ”yksityinen”aloite, ei tiedeakatemian asiakirja

Uutistoimisto Regnumin mukaan Venäjän tiedeakatemia määritteli oikeudenkäynnin yhteydessä pseudotiedekomission muistion aseman ”kirjoittajien henkilökohtaiseksi tieteelliseksi lausunnoksi”. Pseudotiedekomissiota kutsutaan vain ”neuvoa-antavaksi elimeksi”, joka hallinnollisesti ei ole osa tiedeakatemian virallista rakennetta.  Oikeudenkäyntiasiakirjoissa Regnumin mukaan itse muistio todetaan tiedeakatemian oikeudelle antamassa vastauksessa komission jäsenten ”yksityiseksi” aloitteeksi, eikä Venäjän tiedeakatemian johto eikä muu organisaatio ollut antanut ohjeita homeopaattisten menetelmien tutkimiseksi.  [7, 8]

Vastauksessaan Moskovan välimiesoikeudelle 11. toukokuuta 2018 päivättyyn kannekirjelmään Venäjän tiedeakatemia toteaa, että asetuksen mukaisesti komissio on vain Venäjän tiedeakatemian tieteellinen neuvoa-antava elin, eikä akatemian yksikkö. Lisäksi RAN kirjoittaa suoraan, että ”RAN:n puheenjohtajisto ja RAN: n johto eivät antaneet komissiolle ohjeita laatia asiantuntijalausuntoa ja antaa suosituksia muistion sisältämistä asioista, eikä muistion ja asiantuntijalausunnon perusteella voida päätellä, että ne on laadittu niiden puolesta tai yhteistyössä niiden kanssa. [6]

Sen jälkeen RAN menee Regnumin mukaan pidemmälle ja toteaa, että muistion allekirjoittivat vain 34 asiantuntijaa, joista vain 7 on pseudotiedekomitean jäseniä. Regnumin kirjoituksessa ihmetellään, ketkä sitten ovat nuo muut 27 ihmistä ja mikä suhde näillä ihmisillä on Venäjän tiedeakatemiaan ja yleisesti tieteeseen? Kuinka ”yksittäiset asiantuntijat” voivat antaa suosituksia valtion elimille (Venäjän federaation terveysministeriölle, liittovaltion yksikölle, Euraasian talouskomission neuvostolle), organisaatioille ja yksityishenkilöille homeopaattisten lääkkeiden käytöstä? [6]

“Alexandrov E.B. (Pseudotiedekomission  puheenjohtaja) ei ole RAN: n kokopäiväinen työntekijä eikä ole työsuhteissa RAN:iin.  Asiantuntijalausunnon allekirjoittaneet ovat muiden organisaatioiden työntekijöitä, eivätkä myöskään he ole työsuhteissa RAN:iin”, Regnum kertoo. Sen mukaan osoittautuu, että Venäjän tiedeakatemialla ei ole mitään tekemistä komission tutkimuksen tai sen allekirjoittaneiden ”asiantuntijoiden” kanssa. [6]

Tuomioistuimen julkaistussa päätöksessä Regnumin mukaan sanotaan: ”Muistio ja asiantuntijalausunto edustavat tutkijaryhmän yleistettyä tieteellistä mielipidettä homeopatiasta ilmiönä.” Edelleen Regnumin tiedotteessa todetaan syyttäjän viraston päätökseen nojaten, että ”muistio  ei ole määräävä normatiivinen säädös, vaan luonteeltaan tieteellinen lausunto, joka ilmaistaan ​​tieteellisenä asiantuntijajulkaisuna”. [6]

Teksti: Satu Jämsä

Lähteet
1. http://klnran.ru/en/2017/02/memorandum02-homeopathy/

2. https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-australian-report-on-homeopathy/

3. https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/uk-select-committee-report/

4.   http://klnran.ru/2018/05/opublikovan-byulleten-v-zashhitu-nauki-21/

5. http://klnran.ru/wp-content/uploads/2018/05/BVZN-21.pdf

6. https://regnum.ru/news/innovatio/2464555.html?fbclid=IwAR2ulvFB8o500aQPNNG8R2PoYbzK6AmrDM-Ab9ilyVdEUjXeJHRzat64Pk4

7. https://www.vithoulkas.com/sites/default/files/%D0%A0%D0%90%D0%9D.pdf?fbclid=IwAR19Saf_irtf5jndzt_sfrAaaGTkOMatwF_2M8OMVBtCtJZYnEZQ4hL9Db4

8. https://www.vithoulkas.com/news/russian-academy-sciences-stated-officially-they-had-nothing-do-attack-against-homeopathy

9. https://echo.msk.ru/blog/kuduktumus/2259384-echo/

10. https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-lancet-paper-by-shang-et-al/